Negen opleidingsdagen

 

Dag 1: Inleiding en basis

Inleiding

AURELIS missie

De geschiedenis van AURELIS in brede context

Wat is en doet een AURELIS Coach

De eerste beginselen van AURELIS

Oefening: een AURELIS sessie ('innerlijke gids'), gevolgd door bespreking

Meditatie

Dag 2: "Autosuggestie"

Q & A

Autosuggestie en het placebo effect

Wat is het onbewuste?

Communicatie met het diepere zelf

Symptomatische genezing versus AURELIS: een gevalbespreking

Oefening: een AURELIS sessie, gevolgd door bespreking

Meditatie

Dag 3: AURELIS en AURELIS Coaching in context

Q & A

AURELIS versus verschillende vormen van 'therapie': actieve discussie gewenst!

Wat is coaching?

Wat betekent het om AURELIS Coach te zijn?

Doelen van een coaching sessie

Coaching stijlen

Oefening: een AURELIS sessie, gevolgd door bespreking

Meditatie

Dag 4: AURELIS Coaching

Q & A

AURELIS coaching 'technieken'

Waarden. De integriteit van de AURELIS Coach

Een ideale sessie: potentiële problemen en hun oplossingen

Mentale houding bij het coachen

Richtlijnen voor een coaching programma

Wat als de cliënt niet evolueert zoals verwacht?

Oefening: twee AURELIS coaching sessies in kleine groepen, gevolgd door bespreking van specifieke toepassingsdomeinen vanuit het AURELIS perspectief

Meditatie

Dag 5: Communicatie

Q & A

Actief luisteren

Diepe vragen stellen

Het 'diepe doel' verkennen

Flexibele communicatie: aanpassingsvermogen 

Gebruikelijke valkuilen

Oefening: twee AURELIS coaching sessies in kleine groepen, gevolgd door bespreking van specifieke toepassingsdomeinen vanuit het AURELIS perspectief

Meditatie

Dag 6: de Westerse geneeskunde / AURELIS in de wereld

Q & A

Hoe een coaching sessie starten? Afsluiten? Evalueren?

Westerse geneeskunde: dualisme versus 'geest-lichaam' eenheid. Psychosomatiek. Sciëntisme. De genezer als medicijn. Hedendaagse geneeskunde en psychotherapie: een aantal actuele thema's

'AURELIS in de wereld:' een diepere en daarom originele blik op onderwerpen zoals levenszin, de rol van de wetenschap, enz.

Oefening: twee AURELIS coaching sessies in kleine groepen, gevolgd door bespreking van specifieke toepassingsdomeinen vanuit het AURELIS perspectief

Meditatie

Dag 7: Emoties

Wat is een emotie, gezien vanuit het onbewuste?

Hoe omgaan met emoties?

Wat is 'emotionele intelligentie?'

Hoe blijven bewuste/ onbewuste emoties ons beïnvloeden, ook tijdens coaching sessies?

Oefening: twee AURELIS coaching sessies in kleine groepen, gevolgd door bespreking van specifieke toepassingsdomeinen vanuit het AURELIS perspectief

Meditatie

Dag 8 + 9 (op twee aaneensluitende dagen): Aurelis vaardigheden en verdieping

AURELIS vaardigheden: suggestietechnieken. Het gebruik van metaforen. Indirecte suggesies. AURELIS technieken.

Enkele verkoops- en presentatietechnieken (in kort bestek). Je bent de hele dag aan het 'verkopen.' Als een ouder wil dat de zoon het gras afmaait, dan moet die ouder zijn zaak 'verkopen.' Wil je een bloeiende praktijk? Dan moet je ook die aan je potentiële cliënten 'verkopen.' AURELIS biedt specifieke richtlijnen op het gebied van verkopen en het presenteren van jezelf in overeenstemming met de AURELIS filosofie  . Dingen die je de hele tijd al doet.

Oefening: twee AURELIS coaching sessies in kleine groepen, gevolgd door bespreking van specifieke toepassingsdomeinen vanuit het AURELIS perspectief

Meditatie

Certificatie van AURELIS Coaches